Բրենդ՝ Zetpol, Արտաքին նյութ՝ արհեստական նյութ, Ներքին նյութ՝ արհեստական մորթի, Ներբան՝ սեղմված բուրդ (քեչա), Տակացու՝ արհեստական նյութ

Առկա համարներ